Е-магазин
"ТЕРЕМ-ГЕН. ВЛАДИМИР ЗАИМОВ" ООД, гр. Божурище
  • основан през 1955 г.
  • територия - 66 дка
  • застроена площ - 19 дка
  • ремонтира радиолокационна, навигационна и свързочна техника, електросилови агрегати, двигатели с вътрешно горене;
  • модернизира радиолокационна техника;
  • произвежда твърдотелни УВЧ за РЛС, ЗИП за ремонт на РЛС;
  • гражданска продукция: охранителни системи, - кабелна и свързочна електросилова арматура, широка гама изделия за бита, малогабаритна техника, радиотехнически изделия.   още...
Е-магазин
News
Терем
Events
Е-магазин

Този сайт е създаден от Интерконсулт България. © Всички авторски права са собственост на ТЕРЕМ ЕАД