За нас
Е-магазин Терем
О Б Я В А
Продажба на резервни части за МТЛБ и САУ 2С1
8/13/2018


Разположение

"ТЕРЕМ-ГЕН. ВЛАДИМИР ЗАИМОВ"ООД, гр. Божурище е завод от системата на “ТЕРЕМ” ЕАД-София, акционерно дружество с държавна собственост към Министерството на отбраната. Заводът е разположен на площ от 89 дка в гр. Божурище, Софийска област. Характерно за местоположението е:
  • отдалеченост от центъра на София – 10 км.;
  • много добра пътна комуникация при непосредствена близост до международния път София-Белград;
  • добра железопътна комуникация със заводска железопътна рампа;
  • непосредствена близост до летище Божурище.
Инфраструктура

Заводът има напълно изградена инфраструктура с необходимите открити и закрити производствени площи и обслужващи сгради, електрозахранване от два независими клона, ВиК комуникации, собствена телефонна централа и др.

История

"ТЕРЕМ - ген. Владимир Заимов"ООД, гр. Божурище има над 50 годишна история на създаване, формиране и развитие като завод за ремонт и модернизация на радиолокаторна, радионавигационна и радиосвързочна техника, двигатели с вътрешно горене и електросилови агрегати, производство на полева свързочна кабелна арматура и др. За периода на своето съществуване в завода е усвоен ремонта на над 65 типа радиотехнически изделия и над 120 типа електросилови агрегати.

Контрол на качеството

Контролът за качеството на продукцията има в основата си технологичното и кадрово осигуряване, организацията и традициите в качеството на производството и ремонта на въоръжение и техника за БА и за износ.
Заводът разполага с апаратура и стендове за контрол, диагностика, настройка и изпитване. Контролирането се осъществява и документира на всички фази на технологичния процес в съответствие с изискванията на ISO 9001:2008 и в съответствие с изискванията на Съюзната публикация за осигуряване на качеството AQAP 2110.
Осигурява се гаранционен и следгаранционен сервиз на продукцията.
Е-магазин

Този сайт е създаден от Интерконсулт България. © Всички авторски права са собственост на ТЕРЕМ ЕАД