Сектор “Производство на стоки и услуги”
Е-магазин Терем
О Б Я В А
Търг с тайно наддаване съгласно чл. 15е от ПРУПДТДДУК за отдаване под наем на недвижимо имущество, собственост на „ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал - Варна" ЕООД
12/4/2019

О Б Я В А
"ТЕРЕМ – КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ - ВАРНА” ЕООД обявява състезателна процедура по набиране на оферти за избор на финансова институция за предоставяне на финансови услуги
11/18/2019

към предишната страница
Обособено производство "Машинна обработка и инструментална екипировка":
  1. Участък “Металорежещи машини с ЦПУ”;
  2. Участък “Гърбични автомати”;
  3. Участък “Студено щанцоване”;
  4. Участък “Пластмаси”;
  5. Участък “Леене под налягане”;
  6. Участък прераработване на каучукови смеси;
  7. Инструментално механичен участък – производство на механични изделия и инструментална екипировка за преработване на каучук, пластмаси, леярски отливки, щанцовки, приспособления за металорежещи машини, стендове и др.
  8. Плазмено рязане
към предишната страница
Е-магазин

Този сайт е създаден от Интерконсулт България. © Всички авторски права са собственост на ТЕРЕМ ЕАД