Сектор “Производство на стоки и услуги”
Е-магазин Терем
Р Е Ш Е Н И Е
ПРОЦЕДУРА ЗА НАБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ В ЗАКРИТО ЗАСЕДАНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА МПС
7/6/2020

О Б Я В А
Отдаване под наем на част от имот, собственост на „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ” ЕАД
4/13/2020

към предишната страница
Обособено производство "Машинна обработка и инструментална екипировка":
  1. Участък “Металорежещи машини с ЦПУ”;
  2. Участък “Гърбични автомати”;
  3. Участък “Студено щанцоване”;
  4. Участък “Пластмаси”;
  5. Участък “Леене под налягане”;
  6. Участък прераработване на каучукови смеси;
  7. Инструментално механичен участък – производство на механични изделия и инструментална екипировка за преработване на каучук, пластмаси, леярски отливки, щанцовки, приспособления за металорежещи машини, стендове и др.
  8. Плазмено рязане
към предишната страница
Е-магазин

Този сайт е създаден от Интерконсулт България. © Всички авторски права са собственост на ТЕРЕМ ЕАД