Услуга
към предишната страница

  Галванични покрития – поцинковане, посребряване и оксидиране
 

Цена на кв. дм. без ДДС

Поцинковане

Оксидиране

Посребряване

0,38 лв.

1,00 лв.

4 лв.

към предишната страница
Е-магазин

Този сайт е създаден от Интерконсулт България. © Всички авторски права са собственост на ТЕРЕМ ЕАД