Услуга
към предишната страница

  Прахово боядисване и лакобояджийски покрития
 

Лакобояджийски покрития

  • алкидно боядисване – конвейер с тунелна пещ за средно габаритни детайли (O600мм).
  • прахово боядисване – пещ с размери : височина - 2000мм, широчина – 1700мм и дължина 3800мм.


Ценоразпис на "ТЕРЕМ - Ген. Владимир Заимов" ОДД за прахово полимерно боядисване

№ по ред

Ценови групи

Цена на кв. м. без ДДС

1

І – ва ценова група

Бяло (9003; 9010; 9016) черно (9005)

- епоксидно полиестерни бои

4,60 лв.

2

ІІ – ра ценова група

Бяла (9003; 9010; 9016;) черно (9005)

- полиестерни бои.

5,20 лв.

3

ІІІ – та ценова група

черен мат, черен шагрен, бял шагрен и др.

5,50 лв.

4

ІV – та ценова група.

6,00 лв.

5

V – та ценова група.

7,00 лв.

6

VІ – ценова група.

7,50 лв.

7

VІІ – ценова група.

8,00 лв.

8

VІІІ – ма ценова група.

9,00 лв.

9

ІХ – та ценова група.

10,00 лв.

10

Х – та ценова група

11,00 лв.

За прахови бои с цена над 15 лв./кг. цената за прахово боядисване се договаря допълнително.ЦЕНОВА ЛИСТА

За боядисване с епоксидно – полиестерни (ЕПП) за вътрешна употреба и полиестерни (ПЕ) за външна употреба бои.

RAL

PE

EPP

1000

-

1001

1002

-

-

1003

Х

VІІІ

1004

Х

1005

Х

Х

1006

Х

-

1007

Х

VІІ

1011

ІV

ІV

1012

VІІ

-

1013

V

-

1014

V

ІV

1015

V

ІV

1016

V

1017

VІІІ

-

1018

ІХ

VІІ

1019

V

ІV

1020

V

-

1021

Х

1023

VІІІ

VІІІ

1024

V

-

1027

ІХ

-

1028

ІХ

V

1032

-

-

1033

Х

1034

-

1035

-

1036

Х

-

2000

Х

VІІ

2001

VІІІ

V

2002

V

2003

Х

-

2004

VІІ

VІІ

2008

Х

VІІ

2009

-

2010

ІХ

2011

Х

2012

-

-

3000

ІХ

ІV

3002

VІІІ

V

3003

VІІІ

V

3004

ІХ

V

3005

VІІІ

ІV

3007

VІІІ

-

3009

V

ІV

3011

-

3012

-

3013

VІІ

V

3014

-

3015

ІV

3016

VІІ

-

3017

VІІІ

-

3018

VІІІ

-

3020

ІХ

VІІІ

3022

Х

-

3027

VІІІ

V

3031

-

-

3032

-

-

3033

-

-

4001

VІІІ

-

4002

VІІІ

-

4003

VІІІ

4004

Х

VІІ

4005

VІІІ

VІІ

4006

ІХ

-

4007

Х

4008

VІІІ

-

4009

VІІІ

-

4010

VІІІ

-

4011

VІІІ

-

4012

VІІІ

-

5000

ІV

5001

V

ІV

5002

V

ІV

5003

ІV

5005

V

ІV

5007

V

ІV

5008

-

5009

V

ІV

5010

ІV

5011

ІV

5012

V

V

5013

ІV

5014

V

ІV

5015

V

V

5017

ІV

5018

ІV

5019

ІV

5020

ІV

5021

ІV

5022

VІІ

ІV

5023

ІV

5024

V

ІV

5025

Х

-

5026

Х

-

6000

V

6001

V

6002

V

6003

ІV

6004

V

6005

V

6006

ІV

6007

VІІ

-

6008

-

6009

V

6010

V

V

6011

V

ІV

6012

V

-

6013

V

-

RAL

PE

EPP

6014

V

-

6015

V

-

6016

V

6017

V

6018

V

6019

ІV

6020

-

6021

V

6022

-

6024

V

6025

-

6026

V

6027

-

6028

6029

VІІ

V

6032

V

6033

-

6034

ІV

6035

Х

-

6036

Х

-

7000

V

ІV

7001

V

ІV

7002

V

-

7003

V

-

7004

V

ІV

7005

V

ІV

7006

V

V

7008

V

V

7009

V

V

7010

V

ІV

7011

V

ІV

7012

V

V

7013

V

-

7015

V

7016

V

7016 Ш

-

V

7021

V

7022

V

7023

V

7024

V

7025

-

-

7026

-

7030Ш

-

ІV

7031

V

ІV

7032

V

7032ШГ

ІV

V

7032ШМ

-

V

7033

-

7034

V

ІV

7035

ІV

7035ШГ

-

V

7035ШМ

7036

V

7037

ІV

7038

ІV

7038Ш

-

ІV

7039

V

ІV

7040

V

ІV

7040Ш

-

V

7042

V

ІV

7042Ш

-

ІV

7043

V

ІV

7044

V

-

7045

V

-

7046

V

-

7047

V

ІV

7048

Х

-

8000

V

ІV

8001

V

ІV

8002

V

ІV

8003

V

ІV

8004

V

ІV

8007

-

8008

-

8011

V

8012

V

ІV

8014

V

8014М

V

ІV

8015

V

ІV

8016

V

ІV

8017М

-

8019

V

8022

-

8023

-

8024

V

ІV

8025

-

8028

ІV

8029

-

9001

V

ІV

9001Ш

-

V

9002

ІV

9002Ш

-

ІV

9003

ІІ

І

9003М

V

-

9004

V

-

9005

V

ІІІ

9005СШ

-

ІІІ

9005М

ІV

ІІІ

9006СШ

-

VІІ

9006Г

VІІ

9006М

Х

-

9007

VІІ

V

9007СШ

-

9010

ІІ

І

9010Ш

-

ІІІ

9011

V

-

9016

ІІ

І

9017

V

-

9018

V

9018Ш

-

V

към предишната страница
Е-магазин

Този сайт е създаден от Интерконсулт България. © Всички авторски права са собственост на ТЕРЕМ ЕАД