Услуга
към предишната страница

  Всички видове обработки на метал
 

ПРОИЗВОДСТВЕНИ МОЩНОСТИ


1. Леене под налягане на цветни метали.

 • алуминиеви сплави
 • цинкови сплави
 • оловно - калаени сплави
 • тегло на отливката за ал. Сплав – до 1300гр. с леяковата система
 • машини IDRA OL – 150N, IDRA OL 180S, GL00-160-16Bs

2. Щанцоване.

 • машини – ПЕ63, ПЕ250, ПХМ60
 • ЕРФУРТ 315м. (размери на плота – 2400мм.Х1450мм., дълбочина на изтегляне до 150мм.)
 • рунд машини – загъване на ламарина до 4 мм.
 • Абкант APH 3106Х120 – загъване на ламарина до 4мм

3. Заваряване.

 • елекродъгово заваряване
 • заваряване в СО2 среда
 • заваряване на неръждаема стомана в аргонова среда
 • електросъпротивително заваряване

4. Струговане

 • универсални стругове – С11, С13МВ, СУ500, С13.
  Изработват се ротационни детайли с диаметър до 720мм. и дължина до 1500мм.
 • стругове с ЦПУ (СП161;СП586).
  Изработват се ротационни детайли от прътов материал с диаметър до 320мм.
 • автомати револверни едновретенни прътови.
  Изработват се дребно габаритни детайли от черни и цветни метали с диаметър до 36мм.
 • резбонакатна машина UPW.12.5.1.
  Валцова резба на стругарски детайли (шпилки, болтове и др.)
 • агрегатни машини за контактни жила до 4мм.
  Високопроизводителни машини за обработка на прътов материал от цветни метали

5. Фрезоване

 • универсални фрези (ФУ 251, ФУ 321).
  Ходове х до 900мм. y до 300мм. z=150мм.
 • фреза програмна “DECKEL” FR 3NC.
  Ходове х=400мм., у=400мм., z=400мм.
  Едновременно управляеми оси – 3.
 • фреза ФВ 324.01
  ходове х=800мм., у=320мм., z=320мм.
  едновременно управляеми оси – 1
 • координатно разточна машина ВКЕ 630х1000РД.
  Пробива и разтъргва отвори на корпусни детайли (метални плочи и др.)
 • координатно разточна машина ВКЕ 630х1000РД.
  Пробива и разтъргва отвори на корпусни детайли (метални плочи и др.)
  ходове х=700мм., у=400мм., z=200мм.
 • координатно – разтъргваща машина РВ 501 24.
  обработва средно габаритни корпусни детайли.
  ходове х=800мм., у=500мм., z=650мм.
 • зъбонарезна машина “LAMBERTA”
  Зъбонарязва цилиндрични зъбни колела с прави зъби с модул до 2,5мм., външен диаметър до 180мм.

6. Шлифоване.

 • плоско шлифоване
 • кръгло външно шлифоване
 • кръгло вътрешно шлифоване

към предишната страница
Е-магазин

Този сайт е създаден от Интерконсулт България. © Всички авторски права са собственост на ТЕРЕМ ЕАД