Услуга
към предишната страница

  Лазерно рязане и гравиране на метал
 

Лазерно рязане.

Лазерните машини за рязане са съвременно конкурентоспособно технологично оборудване, позволяващо ни ефективно да решим проблемите, свързани с изрязването на сложни детайли от листово материали, използвайки като режещ инструмент лазерния лъч. С помощта на лазерните машини за рязане можем да изработваме детайли с габарити до 390х390мм., от:

  • стомана (ниско и високовъглеродна) с дебелина до 2мм.
  • неръждаема стомана с дебелина до 2мм.
  • месинг до 1мм.
  • алуминий до 1мм.

Цената на лазерно изрязани детайли (без ДДС) се формира на база дължина на срез и брой изрязани контури.

Месинг с дебелина
Цена за 1 метър срез
0,5 mm.
3, 10 лв.
1,0 mm.
3, 35 лв.

Стомана с дебелина
Цена за 1 метър срез
0,5 mm.
0, 90 лв.
0,8 mm.
1, 30 лв.
1,0 mm.
1, 50 лв.
1,2 mm.
1, 95 лв.
1,5 mm.
2, 10 лв.
2,0 mm.
2, 40 лв.
Алуминий с дебелина
Цена за 1 метър срез
0,5 mm.
2, 60 лв.
1,0 mm.
2, 85 лв.

Неръждаема стомана с дебелина
Цена за 1 метър срез
0,5 mm.
1, 00 лв.
0,8 mm.
1, 40 лв.
1,0 mm.
1, 60 лв.
1,2 mm.
2, 05 лв.
1,5 mm.
2, 20 лв.
2,0 mm.
2, 50 лв.

Към горе получената сума се прибавят по 0,10 лв. за всеки затворен контур. Програмите за лазерно рязане се заплащат отделно. Стойността им е от 0,5 лв. до 15 лв. и зависи от сложността на изрязваните детайли. В посочените цени не е включена стойността на материалите. При големи количества цените се преговарят.

към предишната страница
Е-магазин

Този сайт е създаден от Интерконсулт България. © Всички авторски права са собственост на ТЕРЕМ ЕАД