Продукт
към предишната страница

  Електромеханично паркинг-препятствие (ЕМПП)
 

   Предназначено е за блокиране на достъпа до паркинг-места или блокиране на проходи.
   Има възможност за управление на n-броя системи по отделно и едновременно.
   За едновременното управление на няколко колчета са необходими 1 приемник и нужното количество управляващи модули (в зависимост от броя на колчетата).
Системата се състои от:
  • Автоматично колче
  • Приемник
  • Управляващ модул
Приемника и управляващия модул се захранват с 220 V. Възможно е аварийно захранване с акумулатори (за приемника – 12 V, за управляващия модул – 24 V)
   Приемника се монтира в табла, които са водозащитени, на еврошина за стандартни ел.табла.
   Управляващия модул се монтира на еврошина в закрито помещение и връзката между него и колчето е на ниско напрежение.
   Обхват на дистанционното 50м.
   Време за вдигане на препятствието при номинално захранване - 11 сек.; при аварийно захранване около 20 сек.
   Време за сваляне при номинално захранване – 9 сек.; при аварийно захранване около 15 сек.
   Дълбочина в земята 75 см. Височина при вдигнато положение (над земята) - 40 см.

към предишната страница
Е-магазин

Този сайт е създаден от Интерконсулт България. © Всички авторски права са собственост на ТЕРЕМ ЕАД