Продукт
към предишната страница

  Изработване на печати и щемпели
 

“ТЕРЕМ” ЕАД клон Божурище е с традиции в изработването на печати и щемпели. Усвоена технология за изработване на фотополимерни печати, щемпели и метални печати в съответствие с изискванията по НУДИ и Закона за защита на класифицираната информация. Изработваните от нас печати и щемпели са по размери и изисквания на клиента, с възможност за поставяне на лого (фирмен знак) при предоставянето му на магнитен носител.

Разполагаме с много добро специализирано технологично оборудване, технологична документация и специалисти със съвременна подготовка, което ни позволява да поемаме за изпълнение комплексни поръчки и успешното им изпълнение.

Част от нашите постоянни клиенти са:
 • Изпълнителна агенция ” ИКИ на ВТИ”, гр. София
 • ДП ”ТСВ” Главно управление, гр. София
 • Община Божурище
 • Военните поделения към ГЩ:
 • Военните окръжия
 • ХК “ ДАГА – ПОЛИС” гр. София
 • “ Соликс” ООД, гр. София
 • Служба “Сигурност”, ВП и ВКР, гр. София
 • ВМА, гр. София
 • НЕК – ЕАД, гр. София
 • Рекламана агенция ”Европринт”, гр. София
 • “ София газ” ЕАД

към предишната страница
Е-магазин

Този сайт е създаден от Интерконсулт България. © Всички авторски права са собственост на ТЕРЕМ ЕАД