Продукт
към предишната страница

  Микровълнова бариера “РАПИРА-01”
 

Служи за контрол и сигнализиране при преминаването на лица през охранявана зона.
Системата намира приложение за охрана на промишлени, енергийни и стопански обекти.
Размери на охраняваната зона:
  • дължина от 15 до 150 м;
  • ширина от 1 до 6 м;
  • височина от 1 до 4 м.
Работна температура от –30оС до +50оС.

към предишната страница
Е-магазин

Този сайт е създаден от Интерконсулт България. © Всички авторски права са собственост на ТЕРЕМ ЕАД