Услуга
към предишната страница

  Основни продуктови направления по предмета на дейност
 

  • Ремонт и модернизация на радиолокаторни станции, радионавигационни комплекси и радиосвързочни изделия;
  • Ремонт на двигатели с вътрешно горене и електросилови агрегати;
  • Производство на малошумящи свръхвисокочестотни усилватели за РЛС 
  • Производство на полева свързочна и силова кабелна арматура;
  • Производство на системи за външна периметрова охрана;
  • Интегрирани технически системи за управление и контрол на човешки потоци (контрол на достъпа);
  • Интегрирани технически системи за управление и контрол на достъпа на транспортни средства;
  • Проектиране и изработване на инструментална екипировка: пресформи, шприцформи, щанци, огъвачи и др.;
  • Производство на въдушни филтри за ДВГ – ВСИБ 4,5 и ВСИБ-6,0;
  • Ремонт на оръжие - бойно, ловно, пневматично и др.

към предишната страница
Е-магазин

Този сайт е създаден от Интерконсулт България. © Всички авторски права са собственост на ТЕРЕМ ЕАД