Продукт
към предишната страница

  Модернизация на 1РЛ139
 

“ТЕРЕМ” ЕАД – клон Божурище извършва модернизация на 1РЛ139.
Модернизираната РЛС запазва исновните преимущества на прототипа – ниска цена, простота и удобство при експлоатацията, като в нея е извършена замяна на остарялата елементна база със съвременна твърдотелна и значително са подобрени и разширени техническите й характеристики и възможности:
  • превръща двукоориднатната станция в трикоординатна;
  • въвежда цифрова обработка на радиолокационната информация;
  • цифров изход от РЛС за включване в съвременни автоматизирани системи за ръководство на въздушното движение;
  • удължава ресурса на модернизираната РЛС минимум с 10 години.

към предишната страница
Е-магазин

Този сайт е създаден от Интерконсулт България. © Всички авторски права са собственост на ТЕРЕМ ЕАД