Продукт
към предишната страница

  Полупроводников малошумящ свръхвисокочестотен усилвател за радари
 

   Пролупроводниковият СВЧ усилвател със защита на входа е предназначен за вграждане като първо стъпало на входния СВЧ тракт на приемника на радарите вместо досега използваната за тази це лампа с бягаща вълна, която е с ограничен ресурс на работа и висока цена.
   Повишава чувствителността на приемния тракт на радарите, което води до увеличаване разстоянието на откриване радилокационните цели и надеждното им съпровождане от операторите.
   СВЧ усилвателят е с неограничен ресурс на работа и не се нуждае от обслужване.

към предишната страница
Е-магазин

Този сайт е създаден от Интерконсулт България. © Всички авторски права са собственост на ТЕРЕМ ЕАД