Сектор “Ремонт на В и Т и ремонтни услуги”
Е-магазин Терем
Р Е Ш Е Н И Е
ПРОЦЕДУРА ЗА НАБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ В ЗАКРИТО ЗАСЕДАНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА МПС
7/6/2020

О Б Я В А
Отдаване под наем на част от имот, собственост на „ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ” ЕАД
4/13/2020

към предишната страница

Обособено производство – ремонт на РЛС, РТС и свързочни средства:

 • Станции за откриване, наблюдаване и целеуказване - 1РЛ110; 1РЛ139; 1РЛ139-2 с дигитално СДЦ; 1РЛ139-МВ трикоординатна магнетронен вариант; 1РЛ139-МВ1 трикоординатна клистронен вариант; 1РЛ13М; 1РЛ13; 1РЛ82; 1РЛ14; 1РЛ128ДМ; 1РЛ134; 1РЛ131; 1РЛ51М радиолиния към 1РЛ110, 1РЛ139
 • Подвижни радиовисотомери - ПРВ-9А; ПРВ-10; ПРВ-11; ПРВ-13; ПРВ-16
 • Системи за автоматично съпровождане - 51РЛ535; 1РЛ-35Н,М1; ПУАЗО-6-60 и ПУАЗО-6-19
 • Наземни радиозапитвачи – 15, 20; 23; 24
 • Станции за разузнаване на метеорологичната обстановка - 1РЛ36, 1РЛ44, 9С-81, 1Б18
 • Подвижни пунктове за управление - 9С-436М, 9С-482М, 9С-416М, 9С-417М, 9С-441М, 1В111-1
 • Наземни станции за управление на полетите - РСП-7 – Радиолокационна станция за кацане; РСП-10 – Радиолокационна станция за кацане; РСБН-4Н – Радиолокационна за близка навигация; 1С-12М1 (СОЦ) – Станция за откриване и целеуказване
 • Приводни радиостанции - АРП-5 – Аеродрумен радиопеленгатор; АРП-6 – Аеродрумен радиопеленгатор; АРП-11 – Аеродрумен радиопеленгатор; ПАР 8 – Приводна аеродрумна радиостанция; ПАР 9М – Приводна аеродрумна радиостанция; ПАР 10 – Приводна аеродрумна радиостанция; ПРМГ-5 – Приводен радиомаяк на глисадата; АРП-7 Автоматичен радиопеленгатор
 • Светомаяци и прожекторни установки - АПН-90 Автомобилна прожекторна станция; КНС-1 Подвижен кодов неонов светомаяк; КНС-4 Подвижен кодов неонов светомаяк
 • Свързочни станции - Р-161; Р-410 тропосферна; Р-440 космическа; Р-831; Р-845; Р-849
 • СВЧ техника – малошумящ СВЧ усилвател “Ваза”;

Обособено производство – ремонт на ЕСА и ДВГ:

 • Електросилови агрегати (бензинови) - АБ-1; АБ-2; АБ-4; АБ-8; АБ-16; АПГ-15
 • Електросилови агрегати (дизелови) - АПД-8; АД-10; АД-16 с двигател 4ДН-3; АД-16 с двигател Д-3900; АД-30; ВАД-30 с двигател 4ДН-3; ВАД-30 с двигател Д-3900; СПО-30; АД-50; ЭСД-75; 5Е96; 5Е96А; 5Е93; 5Е97; ПЭС-100; Мрежов преобразовател ВПЛ-30; Мрежов преобразовател ДГТ-100Т; Компресорна станция УКС-400В
 • Двигатели - “Перкинс Д-2500”; “Перкинс Д-3900”; ЯАЗ 204Г; ЯАЗ 206; 1Д6 (УД6); Москвич 407; ГАЗ-24
 • Техническо обслужване - двуосно ремарке 2ПН-2; Двуосно ремарке 2ПН-4; Двуосно ремарке 2ПН-6; Двуосно ремарке 83011; Платформа 52-У-415М; Платформа КЛУ-10; Автомобил УРАЛ-375; Автомобил УАЗ-452; Автомобил ЗИЛ 130,131,157; Автомобил ГАЗ-66; Бронетранспортьор БТР-60ПБ; Самоход 426у ТО
към предишната страница
Е-магазин

Този сайт е създаден от Интерконсулт България. © Всички авторски права са собственост на ТЕРЕМ ЕАД